B5 Valemivihik™

B5 suuruses Valemivihikud on mõeldud põhikooli- ning gümnaasiumiastme õpilastele. Õppeainele vastavad valemid ja reeglid on kokku pandud tunnustatud õpetajate poolt, karjäärinõu, edukate inimeste motivatsiooninurk, kasulikud lingid ja palju muud huvitavat leiad just B5 Valemivihikutest. Kokku on 10 erineva õppeaine vihikut: füüsika, matemaatika, keemia, eesti keel, inglise keel, vene keel, kirjandus, bioloogia, ajalugu, geograafia.

Loe B5 Valemivihiku kohta täpsemalt

 

A4 Valemivihik™

A4 suuruses Valemivihikud on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele. 5 lehekülge õppeainele vastavaid valemeid ja reegleid on kokku pandud tunnustatud õpetajate poolt. Samuti leiab kvaliteetsest spiraalköites A4 Valemivihikust veel pabertaskud, motsivatsiooninurga, karjäärinõu, huvitavaid fakte ning palju muud. Kokku on 5 erineva õppeaine vihikut: füüsika, matemaatika, keemia, eesti keel, inglise keel.

Loe A4 Valemivihiku kohta täpsemalt

 

Algklasside Valemivihik™

Algklasside Valemivihikud on spetsiaalselt mõeldud esimese kooliastme (1.-3. klassi) õpilastele ning on suurepäraseks abimeheks õppimisel. Vihikust leiab 3 lehekülge õppeainele vastavaid valemeid ja reegleid, mis on kokku pandud tunnustatud õpetajate poolt ning samuti ka meelelahutust. Kokku on 3 erineva õppeaine vihikut: matemaatika, eesti keel, inglise keel.

Loe Algklasside Valemivihiku kohta täpsemalt


Tudengivihik ZeBlox

ZeBlox-nimeline tasuta vihik sai alguse Lätis aastal 2006, kui SSE Riga õpilased otsustasid pakkuda tudengitele
võimalust säästa raha õppevahendite ostmise arvelt – eelkõige vihikute pealt. Alates 2008. aasta sügisest hakkas Realister ZeBlox-vihikut välja andma ka Eestis ja täpselt samal põhimõttel on seda projekti veetud tänini. Tudengivihikuid jagatakse suuremates Eesti ülikoolides tudengitele kas käest-kätte või läbi üliõpilasesinduste ja tudengiorganisatsioonide kolm korda aastas, igal korral jagatakse ära 20 000 vihikut. Tudeng saab vihiku täiesti tasuta tänu headele partneritele, kelle reklaame ja tudengipakkumisi leiab vihikust.

Loe tudengivihiku ZeBlox kohta täpsemalt


Majandus- ja ettevõtlusvihik

2013. aasta sügisel tähistab Realister oma ettevõtte peamise toote, Valemivihiku 10ndat sünnipäeva. 2003. aastal, õppides ise alles 21. Kooli 11. klassis, said 4 tegusat noormeest just majandustunnist piisavalt innustust, et alustada oma õpilasfirma tegemist. Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmist alguse saanud ideest, toota kooliõpilastele valemitega vihikuid, on tänaseks välja kasvanud arvestatava kogemustepagasiga väikeettevõte. Valemivihiku 10. sünnipäeva puhul soovisime anda omapoolse panuse majandus- ja ettevõtlusõppe levikule Eestis – selleks andsime koostöös Junior Achievement Eestiga välja “Majandus- ja ettevõtlusvihiku”, mida jagati tasuta 7 000 õpilasele üle Eesti majandustunni raames!

Loe majandus- ja ettevõtlusvihiku kohta täpsemalt


Põhimaterjali Varalaegas

Põhimaterjali varalaegas anti välja 2009. aastal ning see pakub peamist vajaminevat õppe- ja kordamis-materjali põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.Varalaegas sisaldab endas nii matemaatika, eesti keele kui ka inglise keele peamist materjali, hõlmates valemeid, reegleid ja näiteülesandeid. Matemaatikas tuuakse lihtsalt ja arusaadavalt välja teooria ningiga teemapeatüki lõpus on lisatud näiteülesanded lahenduskäikude, vastuste ja kommentaaridega. Eesti keeles tuuakse välja levinuimad stiilivead kirjandite kirjutamisel. Inglise keeles on iga peatükk varustatud põhjalike näidete ja eestikeelsete selgitustega.

Vaata Põhimaterjali varalaeka kohta täpsemalt

 

Firmavihik

Realister pakub võimalust eriprojekti käigus välja töötada oma firma või asutuse vihik mõne kampaaniatarbeks, üldiseks tutvustuseks või sihtotstarbelise informatsiooni levitamiseks. Erivihik on hea vahend kooliealise sihtgrupi (aga ka tudengiteni) jõudmiseks. Vihikut on võimalik kujundada ja koostada vastavalt tellija soovidele: maht, formaat, sisu – kõik see otsustatakse koostöös tellijaga. Sisulehtedele on võimalik mahutada täpselt nii palju informatsiooni, kui vajalik – sisulehti saab lisada pea piiramatult. Lisaks on võimalik paigaldada pabertaskud, järjehoidjad jne. Täpsemat informatsiooni firmavihikute ning hinnapäringute osas saab aadressil: riin@realister.ee .

Varasemate teostatud firmavihikutega saab tutvuda siin


DiscoGenius õppekeskkond

DiscoGenius on keskkond, kus liikmed saavad soetada ja jagada omavahel õppematerjale, et omandada ainet põhjalikumalt. Õppematerjalide turg on koolitööde tegemisel abiks igal ajal. “Disco” tähendab ladina keeles „õppima“. DiscoGenius.com veebiportaal avati 2011. aasta septembris.

Vaata DiscoGenius õppekeskkonna kohta täpsemalt