Põhimaterjali Varalaegas

Põhimaterjali varalaegas anti välja 2009. aastal ning see pakub peamist vajaminevat õppe- ja kordamis-materjali põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.Varalaegas sisaldab endas nii matemaatika, eesti keele kui ka inglise keele peamist materjali, hõlmates valemeid, reegleid ja näiteülesandeid. Matemaatikas tuuakse lihtsalt ja arusaadavalt välja teooria ningiga teemapeatüki lõpus on lisatud näiteülesanded lahenduskäikude, vastuste ja kommentaaridega. Eesti keeles tuuakse välja levinuimad stiilivead kirjandite kirjutamisel. Inglise keeles on iga peatükk varustatud põhjalike näidete ja eestikeelsete selgitustega.

Õppekogumiku leiab: Rahva Raamatu ja Apollo kauplustest!

Inglise keeles

on koostatud abimaterjal, mida saab kasutada nii igapäevasteks ülesannete lahendamiseks kui ka eksamiks valmistumisel. Iga peatükk on varustatud rikkalike näidete ja põhjalike eestikeelsete seletustega.
* nimi- ja tegusõnad
* sõnatuletused
* segadusttekitavad sõnad ja väljendid
* kirjavahemärkide kasutamine
* erinevate kirjade kirjutamise õpetused ja kasulikud väljendid jpm.

Matemaatikas

tuuakse lihtsalt ja arusaadavalt välja teooria ning iga teemapeatüki lõpus on lisatud näiteülesanded lahenduskäikude, vastuste ja kommentaaridega.
* arvutamine ja lihtsustamine
* võrrandid ja võrratused
* vektor
* funktsioonid ja nende graafikud
* logaritmid- ja eksponentfunktsioonid jpm.

Eesti keeles

tuuakse välja levinumad stiilivead kirjandite ja kirjatükkide kirjutamisel. Tuuakse välja ka kasulikke nippe kuidas kontrollida sõnaseadmisoskust.
* levinumad stiilivead
* sünonüümide kasutamine
* võõrapärasustest lahtisaamine jpm.